Arkkitehtuuritoimisto Taso Oy navivarjo Arkkitehtuuritoimisto Taso Oy, Vuorikatu 3, 33100 Tampere tausta Alafade alapeitto
Arkkitehtitoimisto Uutinen Asuntomessut2014 linkeid linkedid
Arkkitehtuuritoimisto Taso Oy on asuntosuunnitteluun erikoistunut arkkitehtitoimisto.

Jos olet suunnittelemassa omakotitalon tai vapaa-ajanasunnon rakentamista tai laajentamista, tai haet arkkitehtia ja pääsuunnittelijaa laajempaan rakennusprojektiin, toimistomme voi auttaa sinua.

Sivuiltamme löydät tietoa arkkitehtisuunnittelusta sekä rakentamiseen, sisustamiseen ja rakennustaiteeseen liittyviä linkkejä. Arkkitehti SAFA Maija Tolmunen
Maija Tolmunen
Arkkitehti SAFA
Pääsuunnittelija palvelut.png
Toimistomme tarjoaa yli kymmenen vuoden kokemuksella
arkkitehti- ja pääsuunnittelijapalveluita.

Toteutamme kaikki arkkitehtisuunnitelmat uusimilla ohjelmistoilla ja mallinnamme rakennukset kolmiulotteisesti. Asiakkaamme pystyvät jo luonnosvaiheessa tutustumaan rakennuksen sisä- ja ulkotiloihin 3D mallin ja perspektiivikuvien avulla.

Kasvatamme yhteistyökumppaniverkostoamme jatkuvasti ja tarvittaessa autamme asiakkaitamme löytämään rakennushankkeen koko suunnittelijaryhmän ja rakentamisen avainhenkilöt.

Tutustu mitä omakotitalon suunnittelu sisältää. >>
Usein kysyttyä. >>

Omakotitalon suunnittelun vaiheet

Omakotitalon suunnittelu lähtee usein käyntiin yhteydenotosta arkkitehtiin. Arkkitehdin varsinaisia suunnitteluvaiheita on kolme: luonnokset, lupakuvat/pääpiirustukset ja työpiirustukset.

Rakentaja tarvitsee arkkitehtisuunnittelijan lisäksi hankkeeseensa pääsuunnittelijan, rakenne-, LVI- ja S-suunnittelijan. Heidän työnsä limittyy arkkitehtisuunnittelijan työn kanssa.

Seuraavissa on selostettu arkkitehtisuunnittelun työvaiheet, sekä miten muut suunnittelijat/suunnitelmat siihen limittyvät.

Luonnokset

Arkkitehdin ensimmäinen suunnitteluvaihe on luonnokset. Luonnosten lähtökohtana ovat asiakkaalta saadut alkutiedot. Näihin kuuluvat tiedot asiakkaan toivomista tiloista, kuten eri tilojen koot ja määrät, yleisesti toiveet omasta talosta, asemakaava-alueilla asemakaavaote kaavamääräyksineen, mahdolliset rakentamistapaohjeet ja tiedot tontin korkeussuhteista.

Luonnosten alkaessa muotoutua lopullisiksi, esittelee arkkitehti/pääsuunnittelija suunnitelmat rakennustarkastajalle. Rakennustarkastajalta saatujen kommenttien pohjalta tehdään tarvittavat täydennykset/muutokset suunnitelmiin.

Luonnossuunnitelmien valmistuttua, on yleensä hyvä aika kilpailuttaa runkotoimittaja. Arkkitehti voi omasta näkökulmastaan konsultoida asiakasta runkomateriaalin valinnassa.

Lupakuvat / Pääpiirustukset

Kun talon lopullinen rakennusmateriaali on selvillä, arkkitehti tekee lupakuvat. Lupakuvilla/pääpiirustuksilla haetaan rakennuslupa. Rakennuslupahakemuksen ja liitekaavakkeiden esitäytön on hyvä tehdä arkkitehti/pääsuunnittelija.

Rakennuslupaa haettaessa, pitää asiakkaan tilata ulkopuoliselta suunnittelijalta energiaselvitys hakemuksen liitteeksi. Myös perustamistapalausunto tarvitaan liitteeksi. Se on yleensä teetetty pohjatutkijalla samalla kun tontin korkeussuhteet on mitattu.

Lupakuvavaiheessa suunnittelijaryhmään liittyy pääsuunnittelija, ja yleensä myös rakenne- ja LVI-suunnittelija.

Työpiirustukset

Arkkitehdin viimeinen, varsinainen suunnitteluvaihe on työpiirustukset. Arkkitehtityöpiirustusten ja muiden suunnittelijoiden työpiirustusten pohjalta rakentajat rakentavat talon.

Arkkitehtityöpiirustukset sisältävät mitoitetut pohjapiirustukset, terassi-, katos-, kaide-, porras-, yms. tarkentavat suunnitelmat. Työpiirustuksilla varmistetaan, että valmis talo vastaa luonnoksissa saatua vaikutelmaa.

Työpiirustusten laajuutta voidaan säätää asiakkaan tarpeiden mukaan.

Pääsuunnittelija

Rakennushankkeella täytyy aina olla pääsuunnittelija. Sellainen vaaditaan viimeistään lupakuvavaiheessa.

Arkkitehti toimii usein pääsuunnittelijana. Jokainen suunnittelija vastaa omista suunnitelmistaan ja pääsuunnittelija valvoo, että kaikki suunnitelmat sopivat saumattomasti toisiinsa.

Pääsuunnittelija järjestää tarvittavat suunnittelukokoukset ja –aikataulut. Pääsuunnittelija toimii yhteyshenkilönä viranomaisille lupakuvavaiheessa.

Rakennesuunnittelija

Rakennesuunnittelija laskee ja mitoittaa talon rakenteet. Rakennesuunnittelussa arkkitehtityöpiirustukset ohjaavat suunnitelmien esteettistä toimivuutta.

Rakennesuunnitelmat toimitetaan rakennusvalvonnan hyväksyttäviksi ennen rakentamisen aloittamista. Rakennesuunnittelija on hyvä olla valittuna jo lupakuvavaiheessa, jolloin rakennesuunnittelijalta saadaan tarvittaessa kommentit kantavien rakenteiden sijoituksesta tai erityispiirteistä.

LVI-suunnittelija

LVI-suunnittelija vastaa talon lämmitys-, vesi-, viemäri- ja ilmanvaihtosuunnitelmista.

LVI-suunnitelmat toimitetaan rakennusvalvonnan hyväksyttäväksi ennen rakentamisen aloittamista. LVI-suunnittelija on hyvä olla valittuna jo lupakuvavaiheessa jolloin LVI-suunnittelijalta saadaan tarvittaessa alustavat kommentit LVI-laitteistojen ja putkistojen tilavarauksista.

Sähkösuunnittelija

Sähkösuunnittelija vastaa talon sähkösuunnittelusta. Jos taloon on tarkoitus asentaa hienostuneempaa tekniikkaa, voi sähkösuunnittelu olla jaettu useamman alansa erikoissuunnittelijan kesken.

Sisustus-, piha- ja valaistussuunnittelija

Halutessaan asiakas voi valita itselleen sisustus-, piha– ja valaistussuunnittelijan.

Arkkitehti voi tehdä asiakkaan tarpeen mukaan lattia-, katto- ja seinäpintojen materiaali- ja värisuunnitelmat, sekä kiintokalustesuunnitelmat. Pihasuunnitelmaan on hyvä palkata alan asiantuntija, joka osaa valita kasvit ja pihan tyylin myös siten, että ne sopivat talon arkkitehtuuriin.

Rakennuksen kiinteät sisä- ja ulkovalaisimet vaikuttavat rakennuksen arkkitehtoniseen kokonaisuuteen. Valaistussuunnitelman voi tehdä myös arkkitehti.


Miksi palkata arkkitehti?

Arkkitehti on rakennussuunnittelun ammattilainen. Arkkitehti ei ainoastaan suunnittele ympäristöön sopivaa kaunista rakennusta, vaan hyvä arkkitehti suunnittelee kokonaisuudessaan toimivan rakennuksen.


Valmistalopaketin saa halvalla. Miksi yksilöllinen omakotitalo?

Usein puutalotehtaat tarjoavat mallistoissaan taloja jotka on optimoitu heidän tuotantoprosessiin sopiviksi. Yksilöllinen omakotitalo optimoidaan teidän perheelle ja teidän tontille. Yksilöllisesti suunniteltu talo, ei poissulje talotehdastoimitusta. Kivitalorakentajille on harvemmin tarjolla mallitaloja ja kivitalot toteutetaankin pääsääntöisesti yksilöllisten suunnitelmien mukaan.


Rakennusmestari lupasi piirtää meille talon ja sanoi ettei arkkitehtiä tarvita. Pitääkö paikkansa?

Mikään ei velvoita teitä palkkaamaan arkkitehtiä. Laki kuitenkin velvoittaa rakennuksen suunnittelijoilta ja erityisesti pääsuunnittelijalta määrättyä koulutusta ja kokemusta. Ammattitaitoisella ja kokeneella rakennusmestarilla on erittäin tärkeä rooli onnistuneessa rakennushankkeessa, mutta varmasti rakennusmestarin paras ammattitaito tulee esille työmaalla.


Mitä jos suunnittelen itse?

Se on hyvä jos sinulla on visio tulevasta kodista. Yhteistyössä arkkitehdin kanssa pääset varmasti parempaan lopputulokseen, kuin yksin. Rakennushanke on elämäsi suurimpia hankkeita ja arkkitehdin ammattitaito sekä kokemus auttavat sen toteuttamisessa onnistuneesti.


Onko arkkitehtisuunnittelu kallista?

Kun katsotaan rakennushankkeen kokonaishintaa, arkkitehtisuunnittelun osuus on siitä pieni murto-osa. Ammattitaidolla hyvin toteutettu suunnittelu maksaa itsensä takaisin moninkertaisesti rakennusvaiheessa.


Mitä tehdä ensimmäiseksi?

Rakennushankkeen toteuttamista varten tarvitaan ensimmäiseksi tontti, johon tuleva kotinne rakennetaan. Jos teillä on jo tontti ottakaa meihin yhteyttä niin sovitaan tapaaminen ja mietitään rakennushankettanne yhdessä. Mikäli tarvitsette apua tontinluovutuskilpailussa, me voimme auttaa unelmatonttinne saamisessa.
Asuntomessut asuntomessut Arkkitehdin Kuvapinkka referenssit
architonic archionic

Rakentajanlinkit

Perustukset
Kivitalorungot
Puutalorungot
Vesikatteet
Eristeet
Ikkunat
Ovet
Kiviaineiset julkisivut
Muut julkisivut
Puutavara
Takat, tulisijat & hormit
Portaat & kaiteet
Ilmanvaihto ja lämmitys
Sähkökalusteet
Saunat
Vesikalusteet
Keittiöt
Valaisimet
Sisäpinnoitteet
Piharakentaminen

Arkkitehtuuria
Rakennusblogeja
Rakennusvalvonta
Tonttikartta kartta
Arkkitehtuuritoimisto Taso Oy
Vuorikatu 3
33100 Tampere

puhelin: 044 3300 833
toimisto(a)tasoarkkitehtuuri.com

Y-tunnus 2472172-6